Over ons

De Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen werd in 1993 opgericht en behoort tot de brede waaier van verenigingen die zich inzetten voor het natuurbehoud in Vlaanderen
Ze richt zich voornamelijk tot de privé-eigenaars en beheerders, die een aanzienlijk deel van de groene ruimte in België in hun bezit hebben of beheren.
Samen trachten ze synergieën aan te gaan met andere gebruikers van de groene ruimte die ook een groot belang hechten aan het voortbestaan van dat onvervangbare stuk erfgoed in ons land. Centraal daarin staat het principe van een duurzaam en rationeel gebruik van de natuur.

Een meer ecologisch verantwoorde inrichting en beheer moeten de fauna en flora in een bepaald gebied ten goede komen en voor grotere biodiversiteit zorgen. Bovendien kan de mens de natuur helpen om weer de overhand te krijgen in de talrijke zones die momenteel niet meer voor landbouw of industrie worden gebruikt.

Belangrijk is dat het landschap, in de mate van het mogelijke, zijn oorspronkelijke karakter terugkrijgt, met name door hagen en bosjes, bermen en holle wegen, moerassen en poelen, grachten en beekjes te beschermen of weer aan te leggen, als toevluchtsoorden voor de wilde fauna en flora.