Baillet Latour

De InBev-Baillet Latour prijs voor het Leefmilieu

De Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu ontstond 21 jaar geleden. Deze prijs ter waarde van € 25.000 is de grootste erkenning in ons land op het gebied van privaat duurzaam milieubeheer. Ze beloont elk jaar een eigenaar of privébeheerder die zich bezighoudt met de inrichting of het ecologisch beheer van een in België gelegen domein.

Een jury van onafhankelijke milieuexperts, landeigenaren en journalisten, beoordeelt ieder jaar op vastgelegde criteria de projecten die worden ingediend door private landeigenaren. Deze nationale prijs wordt afwisselend uitgereikt door de Fondation wallonne pour la Conservation des Habitats en door de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu -Vlaanderen.

In 2021 zal de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu – Vlaanderen de Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu opnieuw uitreiken tot beloning van een nieuw duurzaam milieuproject in Vlaanderen of Brussel.

Voor elke inzending worden volgende criteria beoordeeld;

  • Concreet effect van de realisatie voor het natuurbehoud in België
  • Inzet, inspanning en effectieve betrokkenheid van de indieners van het project bij de realisaties en uitvoering
  • Waarborgen inzake het blijvend karakter van de realisatie
  • Originaliteit en standvastige methodologie van het concept en de uitvoering ervan
  • Veelzijdigheid van het project o.a. op het vlak van ecologie, economie, educatie, socio-culturele inzet
  • Voorbeeldfunctie van de realisatie
De winnaar wordt een eerste prijs toegekend ten bedrage van €20.000. De tweede prijs bedraagt €5.000.
De prijzen worden om beurten en opeenvolgend bestemd voor realisaties in het Vlaamse of Brusselse Gewest en in het Waalse of Brusselse Gewest.
 
Applicaties 2021 open voor duurzame milieuprojecten in Vlaanderen of Brussel. Indienen kan tot uiterlijk 31 juli 2021.

2021

Kasteelhoeve Wange

Kasteelhoeve Wange, in het bijzonder voor de aandacht die gegeven wordt aan elke pijler van duurzaamheid: ecologie, economie en sociale aspecten en voor de talrijke samenwerkingsverbanden die er vorm kregen. De Kasteelhoeve noemt zichzelf een duurzaam toeristisch bedrijf waar groepen, al dan niet onder begeleiding, op zoek gaan naar kennis en samenwerking. De jury apprecieerde in het bijzonder de opbouw van een natuurparel vanuit het niets waarbij alle elementen van duurzaamheid ten volle een plaats kregen bij de ontwikkeling van het domein.

Lees meer

2019

Landgoed Weeberg

De familie Liedekerke voert een lange reeks biodiversiteitsprojecten uit in samenwerking met lokale boeren door nieuwe landbouwtechnieken toe te passen. Hiermee creëerden ze een uitzonderlijk habitat voor de Europees beschermde Vroedmeesterpad.

Lees meer

2017

Landgoed Duras

In het landelijke Sint-Truiden is het Landgoed Duras bekroond met de Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu door baron Karel Pinxten, voorzitter van SBNL en baron Jan Huyghebaert, voorzitter van het Fonds Baillet Latour. Ghislain en Gabrielle de Liedekereke kregen de prijs voor hun zorg voor het domein met bossen, weilander, ruigtes en vooral voor het herstel van de vijcers samen met het Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren.

Lees meer

2015

Royal Ostend Golf Club

Een succesvolle integratie van het bijzondere duin-milieu van West-Vlaanderen in het werk van de golfclub met een sterke verlaging van haar gebruik van water en pesticiden. Zowel een betere golfervaring als de creatie van een bijzonder duin-milieu hier aan de Vlaamse kust

Lees meer

2013

Domein Voort

Een staaltje van modern en duurzaam landbouwbeheer terwijl de aanplanting van heggen en bosjes de natuurlijke erosie een halt toeriepen, droegen het weer in ere herstellen van vijvers, riviermeanders en hoogstamboomgaarden met oude fruitsoorten, bij aan het herstel van een typisch streeklandschap

Lees meer

2021

De reusachtige sequoia van het Collège Notre Dame de Bonlieu

De patriarch die studenten beschermt. De sequoia, of mammoetboom, staat aan de ere-ingang van het College, waar hij al duizenden studenten verwelkomde en nog steeds verwelkomt. Talrijke groepsfoto's zijn genomen aan de voet van deze majestueuze boom. Deze sequoia is een belangrijke erkende boom voor de stad Virton, hij werd al afgebeeld in een bekende stripreeks en maakt een belangrijk deel uit van het bosrijke erfgoed van de omgeving.

2020

De Vierstammige Overlever van Ieper

De Vierstammige Kastanje werd aangeplant rond 1860, toen de militaire vesting in Ieper tot een publiek wandelpark werd omgevormd. Zoals alle vestingbomen, leed de kastanje zwaar tijdens de Eerste Wereldoorlog. De stad Ieper werd vernield, maar de wortelstronk bleef leven. Uit de netjes afgezaagde stamvoet groeiden spontaan 4 nieuwe zijstammen op. De vier zijstammen bleven gespaard tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen Ieper het koud had en vele vestingbomen tot brandhout werden gekapt. Zo werd de Vierstammige Kastanje een unieke overlever uit het vooroorlogse Ieper. Dit levende monument, met een stamvoet van 9,10 meter omtrek, symboliseert perfect de overlevingskracht van Ieper, en dit naast het wereldberoemde oorlogsmonument, de Menenpoort.

2018

Onze Lieve Vrouwe Beuk van Lummen

Deze monumentale rode beuk staat op een hoge terp in een beschermd parkbos achter de Kapel van OLV van de Beukenboom te Lummen. Begin 17de eeuw stond daar een oude beuk met in een holte een Mariabeeldje dat vereerd werd. Toen het beeldje in 1641 op mysterieuze wijze verdween, werd de kapel gebouwd en de boom gekapt. Gelovigen namen stukjes van de boom mee als relikwie en uit het hout werden Mariabeeldjes gesneden. Onder deze ‘Onze Lieve Vrouwebeuk’ met een stamomtrek van net geen 4,5 m werden in de tweede helft van de 20ste eeuw openluchtmissen opgedragen en toneelvoorstellingen gegeven. De originele bankstutten die hierbij dienstdeden zijn nog zichtbaar. De eigenaar overweegt om de openluchtactiviteiten onder deze boom te hernemen en open te trekken naar het brede publiek.

2016

De Dorpslinde van Massemen

De dorpslinde wordt gekoesterd in Massemen. Dat moet ook met een veteraanboom. Zijn knoestige stammen, zijn holle binnenkant, zijn wollige lenteblaren zeggen het zonder woorden. Hij kreunde van schrik toen de kerk in 1645 in lichterlaaie stond; hij vierde feest met de Heren van Massemen toen het dorp een prinsdom werd in 1650 en hij zag hoe de Franskiljons verdreven werden in 1798. Deze linde verspreidt een heerlijk parfum, prijkt op menig schilderij van echte en kladschilders en nog steeds ontluikt er nieuwe liefde onder de bladeren! In 2006 bestudeerden geleerde mensen van de UGent de groeiringen van het hout uit het buitenste, nog levende gedeelte van de holle lindestam en konden met zekerheid zeggen dat de linde toen tussen 378 en 440 jaar oud was!

2014

De nagelboom te voeren belgische boom van het jaar 2014

De nagelboom werd in de Middeleeuwen gezien als een een magische kastanjeboom waar mensen met pijn een spijker komen inkloppen. Eerst wrijft het slachtoffer die spijker over de pijnlijke plek, en slaat hem dan in de boom in de hoop dat het gezonde hout die pijn overneemt.

De InBev-Baillet Latour prijs Belgische Boom van het Jaar

Baillet Latour Boom van het Jaar Wedstrijd. Deze wedstrijd vindt om het jaar in Vlaanderen en Wallonie plaats en gaat op zoek naar de boom met het mooiste verhaal. Iedereen kan een eigen boom nomineren en stemmen op zijn/haar favoriet tijdens de publieke stemming op de regionale laureaten.

Iedereen heeft wel een bijzondere binding met een boom; de eik waarin u speelde als kind, de grote beuk waar de familie iedere zondag langs wandelt, de oude notelaar in de achtertuin,…

Met de wedstrijd ‘Baillet Latour Boom van het Jaar’ gaat de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen (SBNL-VL) op zoek naar de leukste, interessantste, en meest opmerkelijke Vlaamse bomen met een verhaal. Het is dus geen zoektocht naar de grootste, oudste of zelfs de mooiste boom, maar naar een boom die mensen met elkaar en met de natuur verbindt. Deze wedstrijd vindt om het jaar in Vlaanderen en Wallonie plaats. Brusselse bomen kunnen elk jaar genomineerd worden.

De wedstrijd wordt georganiseerd door SBNL-VL (Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen), daartoe financieel ondersteund door het Fonds Baillet Latour en in samenwerking met ANB, BOS+, ELO, Landelijk Vlaanderen, de Bosgroepen en de Koninklijke Belgische Bosbouw Maatschappij.

Meer informatie op https://boomvanhetjaar.be/

Op zoek naar de mooiste bomen

Dit jaar zetten we weer alles op alles in de zoektocht naar de mooiste bomen van Vlaanderen en Brussel. Dat zijn niet enkel bomen die er mooi uitzien, maar vooral bomen met een mooi verhaal of een unieke rol voor hun omgeving vroeger en nu. 

Vanaf 25 april 2022 kan iedereen een favoriete boom insturen via de website https://boomvanhetjaar.be/

Een 5-koppige jury samengesteld door het Baillet Latour Fonds kiest dan één kandidaat per Vlaamse provincie als laureaat, tezamen met één laureaat uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Vanaf september kan er dan gestemd worden op de laureaten. De winnende boom wordt bekroond tot Belgische Boom van het jaar 2022‘. In 2020 werd de Vierstammige Overlever uit Ieper bekroond met de eervolle titel ‘Belgische boom van het jaar’. De inzender van deze boom, de stad Ieper, kreeg hiervoor een prijs t.w.v. €2500, een mooi bedrag, waarmee de boom terug in optimale conditie gebracht werd. De winnaar van de Belgische wedstrijd zal bovendien België vertegenwoordigen op het Europees niveau voor de ‘European Tree of the Year’.