Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen

Wat we doen

Ondersteunen, motiveren en erkennen van natuurgerichte initiatieven op privaat gebied in Vlaanderen

Natuurbehoud ondersteunen door het aanbevelen van deskundigen voor planning en uitvoering van een aangepast natuurbeheer op privaat gebied.

Natuurbehoud aanmoedigen door het promoten van educatieve programma’s.

Natuurbehoud initiatieven erkennen door een twee-jaarlijkse leefmilieuprijs aan een initiatief dat het behoud of de verbetering van groene ruimten in privé-bezit in Vlaanderen bevordert.

Wie we zijn

De Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen

De Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen werd in 1993 opgericht en behoort tot de brede waaier van verenigingen die zich inzetten voor het natuurbehoud in Vlaanderen.

De Stichting richt zich voornamelijk tot de privé-eigenaars en beheerders, die een aanzienlijk deel van de groene ruimte in België in hun bezit hebben of beheren.

Samen trachten ze synergieën aan te gaan met andere gebruikers van de groene ruimte die eveneens groot belang hechten aan het voortbestaan van een onvervangbaar stuk erfgoed in ons land.

Centraal daarin staat het principe van een duurzaam en rationeel gebruik van natuur.

Prijzen

De Baillet Latour prijzen voor het Leefmilieu & Boom van het Jaar

De Baillet Latour prijs voor het Leefmilieu

De Baillet Latour prijs voor Leefmilieu van de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu v.z.w. bekroont een realisatie op het vlak van ecologisch verantwoorde inrichting/beheer van een in België gelegen privé-eigendom.

De winnaar wordt een eerste prijs toegekend ten bedrage van €20.000. De tweede prijs bedraagt €5.000.

De prijzen worden om beurten en opeenvolgend bestemd voor realisaties in het Vlaamse of Brusselse Gewest en in het Waalse of Brusselse Gewest. Iedereen kan een initiatief nomineren.

Boom van het Jaar 2022

De Bruine Kriekpeer van Klerken heeft de wedstrijd ‘Baillet Latour Boom van het Jaar 2022’ gewonnen met maar liefst 1565 stemmen. De Zomereik van Lanaken (Limburg) en de Moerascipres van Ename (Oost-Vlaanderen) eindigden respectievelijk op de tweede en derde plaats met 1159 en 1118 stemmen.

Elk jaar gaat de wedstrijd Boom van het Jaar op zoek naar de meest opmerkelijke bomen van België. Hierbij wordt er vooral gekeken naar het verhaal van de boom, de geschiedenis die hij met zich meedraagt en de waarde die hij creëert voor passanten. Kortom, de boom van het jaar verbindt de gemeenschap met elkaar en met de nabije omgeving.

Deze wedstrijd vindt afwisselend plaats in Vlaanderen en Wallonië. Brusselse bomen kunnen elk jaar genomineerd worden.

Anne-Sophie Mulier, Project Officer
European Landowners’ Organization
anne-sophie.mulier@elo.org

67 rue de Trèves, 1040 Bruxelles,  Belgium
Tel. 00 32 (0)2 234 30 00

Giften 

Als u wenst, kan u de stichting financieel ondersteunen. Mede dankzij giften kan onze organisatie verder uitgebouwd worden.

Onze bankrekening: IBAN: BE05 7374 0613 2575 – BIC: KREDBEBB

All Rights Reserved.Copyright © 2020 with ♥ by Nesca Design