Welkom bij SBNL-Vlaanderen

De Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen werd in 1993 opgericht en behoort tot de brede waaier van verenigingen die zich inzetten voor het natuurbehoud in Vlaanderen

Ze richt zich voornamelijk tot de privé-eigenaars en beheerders die een aanzienlijk deel van de groene ruimte in België in hun bezit hebben of beheren. Zij trachten synergieën te doen ontstaan met de andere gebruikers van die ruimte die eveneens groot belang hechten aan het voortbestaan van dat onvervangbare stuk erfgoed in ons land.

Centraal daarin staat het principe van het duurzaam of rationeel gebruik van de natuur.

Een meer ecologisch verantwoorde inrichting en beheer moeten de fauna en flora in een bepaald gebied zeer ten goede komen en voor grotere biodiversiteit zorgen. Bovendien kan de mens de natuur helpen om weer de overhand te krijgen in de talrijke zones die momenteel niet meer voor landbouw of industrie worden gebruikt.

Belangrijk is dat het landschap, in de mate van het mogelijke, zijn oorspronkelijke karakter terugkrijgt, met name door hagen en bosjes, bermen en holle wegen, moerassen en poelen, grachten en beekjes te beschermen of weer aan te leggen, omdat zij fungeren als toevluchtsoorden voor de wilde fauna en flora. De eigenaars kunnen een beroep doen op deskundigen en op technieken door de Stichting  aanbevolen. Ze wil eveneens voorstellen aanmoedigen  inzake bebording, beheer en inrichting van de gebieden, en promoot educatieve programma’s in natuurbeheer.

De Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu kent twee-jaarlijks een leefmilieuprijs toe ter aanmoediging van een initiatief dat het behoud of de verbetering van groene ruimten in privé-bezit in Vlaanderen wil bevorderen

 De laureaat ontvangt een financiële steun van 20.000 geschonken door het Fonds InBev-Baillet Latour. De winnaar van de tweede prijs ontvangt tevens 5.000.

Afwisselend met de Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu organiseert de Stichting tevens de Boom van het Jaar Wedstrijd. Deze wedstrijd vindt om het jaar in Vlaanderen en Wallonie plaats. Het staat tijdens de wedstrijden iedere Vlaming of Waal vrij om een boom te nomineren en vervolgens te stemmen op de regionale winnaars.

Meer informatie over deze wedstrijd is beschikbaar op de website van de wedstrijd: www.boomvanhetjaar.be