Laureaten

Sinds 1996 wordt elk jaar een prijs voor het leefmilieu uitgereikt aan een project van privé natuurbeheer. Deze prijs wordt om de beurt aan Waalse en Vlaamse projecten uitgereikt. 

Vlaamse projecten:

  • 1997: Project Merlement
  • 1999: Project Bergerven
  • 2001: Beheer akkerrand-ecosystemen in de Westhoek en De doode Bemde, droge voeten voor de Leuvenaars, natte voor de Roerdomp
  • 2003: Kastel aan de oevers van de Schelde
  • 2005: Ontwikkeling van het vijvergebied Midden-Limburg
  • 2007: Omlegging Witte nete te Dessel
  • 2009: Geïntegreerd bos- en natuurbeheer van het domein Beverbeek
  • 2011: Integratie van zachte recreatie in het natuur- en cultuurlandschap rond de hoeve Engelendael in het Krekengebied van het Meetjesland
  • 2013: Restauratie van Landgoed Voort voor zowel biodiversiteit als productieve landbouw
  • 2015: Koninklijke Golf Club Oostende voor haar duurzame omvorming in een bijzonder duingebied