Het domein "La Ferme de Graux" in Gaurain-Ramecroix

De InBev-Baillet Latour prijs voor het Leefmilieu 2006

Beloont Elisabeth Simon voor het beheer en de inrichting van het domein “la ferme de graux” in doornik

Op 22 juni 2007 werd de InBev-Baillet Latour prijs voor het Leefmilieu uitgereikt aan Elisabeth Simon, voor het beheer en de inrichting van het domein “La Ferme de Graux” in Gaurain-Ramecroix, in de entiteit Doornik. De jury van de “Fondation wallonne pour la Conservation des Habitats” beloont dit prachtige domein voor de creatie van een ecologische biotoop met vijvers, ingericht met respect voor de diversiteit van de fauna en flora.

De InBev-Baillet Latour prijs voor het Leefmilieu bedraagt 10.000 € en wordt uitgereikt door het Fonds InBev-Baillet Latour. Deze unieke prijs die jaarlijks  toegekend wordt aan privé-eigenaars, is de meest hoogwaardige erkenning in ons land inzake duurzaam beheer van het milieu. 

De InBev-Baillet Latour prijs voor het Leefmilieu

Deze Prijs voor het milieu werd 10 jaar geleden in het leven geroepen en beloont elk jaar een eigenaar of privé-beheerder die zich bezighoudt met de ecologische inrichting of beheer van een Belgisch grondgebied. 

Deze prijs, ter waarde van 10.000 €, is de meest hoogwaardige erkenning in ons land inzake duurzaam beheer van het milieu. 

De InBev-Baillet Latour prijs voor het Leefmilieu 2006 wordt georganiseerd door de Belgische Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu met als voorzitter Baron Edgard Kesteloot. Deze jaarlijkse nationale prijs wordt afwisselend uitgereikt door de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen en de “Fondation wallonne pour la Conservation des Habitats”. Een jury van onafhankelijke milieu-experts beloont elk jaar milieuvriendelijke inrichtingen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. 

De InBev-Baillet Latour prijs voor het Leefmilieu wordt financieel ondersteund door het Fonds InBev-Baillet Latour. Dit Fonds heeft tot doel prestaties van hoge menselijke waarde, met vooral een wetenschappelijk of artistiek karakter, aan te moedigen. 

Het domein “la Ferme de Graux”

Dit jaar eert de InBev-Baillet Latour prijs voor het Leefmilieu Elisabeth Simon voor de inrichting en het beheer van het domein “la Ferme de Graux” in Doornik. 

Elisabeth Simon staat sinds 1995 in voor het beheer van dit domein van 115 hectare, dat volledig ingericht werd met respect voor de natuurlijke ontwikkeling van de fauna en flora. 

Het domein telt 11 waterplassen in verschillende grootten en diepten, die voldoen aan de behoeften van een groot aantal dier- en plantensoorten. 

Olivier Gonne ontvangt het erediploma 2006 

De “Fondation Wallonne pour la Conservation des Habitats” kent Olivier Gonne het erediploma 2006 toe voor zijn opmerkelijke bijdrage. Hij is sinds 1983 technisch agent van de divisie natuur en bossen in de sortering van Haillot in Namen.

Volgend jaar reikt de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen de InBev-Baillet Latour prijs voor het Leefmilieu 2011 uit aan een project in Vlaanderen of Brussel

Informatie voor de pers:

Ferme de Graux – Elisabeth SIMON
Tel : +32 (0) 69 54 58 54
E-mail : simon_elisabeth@skynet.be

Belgische Stichting voor het Behoud Natuur en Leefmilieu – Eric Speeckaert,
Secretaris-Generaal
E-mail: eric.speeckaert@chello.be
Tel.: +32 (0) 2 736 36 07
Fax: +32 (0) 2 732 10 52
www.conservation-des-habitats.be

Fonds InBev-Baillet Latour - Alain De Waele, Secretaris-Generaal 
Tel: +32 (0) 16 27 60 93
Fax: + 32 (0) 16 50 60 93
GSM: + 32 (0) 475 922 474
E-mail: alain.dewaele@inbev.com

Interel Pr & Pa - Annick Verdegem
Tel: + 32 (0) 2 761 66 21
Fax: +32 (0) 2 777 05 21
E-mail: AVE@interel.be