Verslag editie 2015

 In het idyllisch kader van de Royal Ostend Golf Club (KGCO) reikten de heer Carl Decaluwe, Gouverneur van West-Vlaanderen, en baron Jan Huyghebaert, voorzitter van het Fonds Baillet Latour, de Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu 2015 uit aan Claude Barbier, voorzitter en Boudewijn Van de Maele, bestuurder van de club voor de duurzame omvorming van haar terrein naar een volwaardige 'links' golfbaan naar Schots-Engels voorbeeld.

De jury was vooral onder de indruk van de volledige integratie van het bijzondere duinenmilieu van West-Vlaanderen in het werk van de golfclub met een sterke verlaging van haar gebruik van water en pesticiden. Gedurende zijn toespraak zei de voorzitter van de jury: "Het bestuur en de leden van de golfclub mogen trots zijn op wat zij bereikt hebben: zowel een betere golfervaring als de creatie van een bijzonder duin-milieu hier aan de Vlaamse kust. Zij namen een aanzienlijk risico maar slaagden met vlag en wimpel in hun opzet."

Baron Edgar Kesteloot, voorzitter van de Belgische koepelstichting en erevoorzitter van SBNL-V, herinnert eraan dat deze prestigieuze Prijs van € 25.000 steun biedt aan de projectontwikkelingen en/of het ecologisch beheer van private eigendommen die aangepast zijn aan de milieu-uitdagingen van de 21ste eeuw. Dankzij deze prijs hoopt de Stichting landeigenaars en privébeheerders te motiveren inzake hun ecologisch engagement.

De Royal Ostend Golf Club bestaat sinds meer dan 100 jaar en werd gesticht door Koning Leopold II. Zij maakt deel uit van de Koninklijke Schenking, en de huidige Koning Filip is dan ook erevoorzitter van de club.

 


Mede ten gevolge van veranderingen in het gewestelijk bestemmingsplan werd in 2003 door de KGCO een milieubeheersplan opgemaakt, dat uitgevoerd wordt via een tienpunten- en tienjarenplan. Dit plan heeft als hoofddoel zowel het herstel van een authentieke kust-golfbaan (‘links’) als progressief en voorbeeldig milieubeheer.

Onderdeel van het tienpuntenplan van de club is onder andere de progressieve reductie van het waterverbruik tot 30.000 m³/jaar, het inzaaien van meer droogteresistente grassoorten, een drastische vermindering van het gebruik van pesticiden en kunstmest en verwijdering van niet-inheemse soorten op het terrein. Daarnaast wordt er intensieve monitoring van het grondwater voorzien en is het maaibeheer op de baan aangepast om zeldzame planten en vogels nieuwe kansen te geven.

Om het milieu te verbeteren inventariseert de club flora en fauna en werkt hij nauw samen met onder andere het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Zij zitten samen in een begeleidingscommissie die de club advies geeft over de beste milieuzorg op het terrein. Vanwege de bijzondere ecologische waarde van het gebied werkt de club samen met ANB en hebben zij samen al een eerste hole verbeterd. Bij hole 17 zijn nu weer zeldzame planten zoals zeegroene zegge en waternavel terug te vinden in de vernieuwde vochtige duinpanne. Binnenkort gaan deze partners ook aan de slag om bij hole 4 een nieuwe waterpartij en duin te creëren.

Binnen het project van de club heeft men ook de leden nauw betrokken; die krijgen nu natuureducatie aangeboden waardoor alle leden op de hoogte zijn van de bijzondere ecologische waarde van het terrein.

De club zal het prijzengeld van € 25.000 dan ook gebruiken om de komende projecten op de baan versneld uit te voeren. Het certificaat komt in het clubhuis te hangen om de leden te herinneren aan zowel deze prestatie als aan het bijzondere duinlandschap waar de club zijn thuis heeft.

Eervolle vermeldingen en aanmoedigingsprijs voor twee duurzame projecten

De jury en raad van bestuur van de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu - Vlaanderen reikte eveneens twee Baillet Latour erediploma’s uit aan de heren Stijn Lauwers en Alan Phillips voor hun duurzaam milieubeheer. Zij ontvangen elk een aanmoedigingspremie van € 2 500.

De heer Stijn Lauwers ontving een erediploma van baron Karel Pinxten voor zijn ecologisch project ‘Levend Water De Holen’ bij Neerpelt, een eeuwenoud en zeer waterrijk gebied. Stijn Lauwers combineert hier commerciële populierenteelt met respect voor natuur. Gedurende het project zijn vele kilometers van het oude bevloeiingssysteem hersteld, samen met de historische poelen en vijvers. Dit zeer waterrijke gebied heeft op deze manier opnieuw haar hoge ecologische waarde verkregen.

De heer Alan Phillips ontving zijn erediploma voor zijn project ‘Scherpenberg – de Hutten’, waar hij met buitengewone persoonlijke inzet het diverse landschap van de Kempen herstelt. Sinds 1995 is hij bezig met verschillende biotopen te bevorderen, van zeer droge landduinen tot vochtige weilanden. Bijna altijd zonder subsidie en door hard werkwn heeft de heer Phillips een bijzonder stuk België hersteld.

Erkenning voor ambtenaar van verdienste

De Stichting Baillet Latour en de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu - Vlaanderen erkennen ook het buitengewone werk van vele ambtenaren die zich inzetten voor de natuur. Dit jaar ging de prijs naar de heer Désiré Patelinckx van het Instituut voor Natuur en BosOnderzoek (INBO). De winnaar is onderzoeksgroepleider aan het Instituut. Hij wijdde zijn carrière aan de ontwikkeling en systematische optimalisatie van de biologische waarderingskaart in Vlaanderen. Deze kaart is vandaag een van de belangrijkste beleidsinstrumenten in het natuurbeleid in Vlaanderen.

In 2017 zal de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu - Vlaanderen de Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu wederom uitreiken tot beloning van een nieuw duurzaam milieuproject in Vlaanderen of Brussel.